Türkçe English Russian Farsça Azerice
Çağrı Merkezi

Başkandan

COVİD-19 SALGINI SONRASI SET (SAĞLIK VE EĞİTİM TURİZMİ ) FIRSATINI KAÇIRMAYALIM!

Tarih boyunca gelişmiş ve güçlü devletler, dünyanın her yerinde insanlığa en temel ihtiyacı olan sağlık ve eğitim hizmetlerini sunarak; etkin ve süper güç olmuşlardır. Ayrıca son yüzyılda sağlık ve eğitim; ekonomik açıdan da önemli bir gelir kapısı olmuştur. Her iki sektörde; özellikle globalleşmeye, iletişim ve teknolojinin gelişmesine paralel olarak dünyada son yıllarda en hızlı gelişen ve yüz milyarlarca Dolar hacme ulaşan ekonomik bir gerçektir.

Visit Turkey For Healthcare Platform

Uluslararası Hasta Hakları Platformu

Choose Language
Azerice Azerice English Russian Farsça
Choose Language Azerice English Russian Farsça

İlgili Bakanlıklar

Misyon

Türkiye’de sağlık hizmeti alacak olan uluslararası hastaları bilgilendirmek, yabancı hasta haklarını savunmak. Türkiye’ye gelecek uluslararası hasta sayısını artırmak için yurtdışında çalışmalar yapmak

Türkiye’de faaliyet gösteren sağlık tesislerini ve ilgili kuruluşları yurtdışında tanıtmak.

Sağlık turizmi alanında gerekli eğitim, sertifikasyon programları, paneller ve sağlık turizmine yönelik yabancı dil eğitimleri düzenlemek.

Sağlık ve sağlık Turizmi konular, ile ilgili telekonferans, uzaktan eğitim programları ve internet TV uygulamalarını geliştirmek.