Türkçe English Russian Farsça Azerice
Çağrı Merkezi

Başkandan

COVİD-19 SALGINI SONRASI SET (SAĞLIK VE EĞİTİM TURİZMİ ) FIRSATINI KAÇIRMAYALIM!

Tarih boyunca gelişmiş ve güçlü devletler, dünyanın her yerinde insanlığa en temel ihtiyacı olan sağlık ve eğitim hizmetlerini sunarak; etkin ve süper güç olmuşlardır. Ayrıca son yüzyılda sağlık ve eğitim; ekonomik açıdan da önemli bir gelir kapısı olmuştur. Her iki sektörde; özellikle globalleşmeye, iletişim ve teknolojinin gelişmesine paralel olarak dünyada son yıllarda en hızlı gelişen ve yüz milyarlarca Dolar hacme ulaşan ekonomik bir gerçektir.

Visit Turkey For Healthcare Platform

Uluslararası Hasta Hakları Platformu

Choose Language
Azerice Azerice English Russian Farsça
Choose Language Azerice English Russian Farsça

İlgili Bakanlıklar

Tanıtım

Platformumuzun Yurtdışı Tanıtım Hizmetleri

 

Hedefimiz,  öncelikli pazarlarda ülkemizin sağlık turizmi potansiyelini tanıtmaktır.

Sunmuş olduğunuz sağlık hizmetin kalitesini ve imkânlarınızı tanıtmak sağlık turizminde başarının en önemli sırrıdır. Sağlık turizminde marka olmak, ilk akla gelen kuruluş olmak için, etkin tanıtım ve doğru pazarlama şarttır. Platform olarak sağlık turizminde en güçlü ve hızla gelişecek pazar ülkelerini tespit ederek, en verimli tanıtım etkinlikleriyle profesyonel yurtdışı tanıtımları yapacağız.

 

1-Yurtdışında Sağlık Turizmi  Seminer Ve Çalış Tayları

Sağlık turizminin ve ülkemizin sağlık turizmi ile ilgili imkanlarının ve fırsatlarının  anlatıldığı sağlık personelleri ve sağlık turizmi kuruluşlarının yöneticilerinin ,aracı kurumların , seyahat acentalarının   ve pazarlama elemanlarının  v.b katıldığı  toplantılardır.

Yurtdışında düzenlenecek seminer ve çalış taylarda daha ziyade ülkemizin sağlık turizmi fırsatları anlatılarak ve pazarlaması yapılacaktır.  Yurtdışındaki sağlık kuruluşları gezileri olacak, gidilen ülkede varsa aynı anda sağlıkla ilgili fuar ve kongrelere katılım sağlanacaktır. Bu grup yurtdışı çalışmalarda sağlık kuruluşlarının yanı sıra medikal firmalar, ilaç firmaları ,kozmetik ürün imalatçı ve satıcıları gibi sağlık sektörünün tüm paydaşları yer alabilecektir.

 

2-Yurtdışından İlgili Heyetlerinin Türkiyeye Getirilmesi

Hedef ülkelerdeki ilgili kişi ve  kuruluşlardan oluşturulan en az 8-10 kişilik sağlık turizmi ile ilgili  alım heyetleri ülkemize getirilip, sağlık kuruluşlarımız ve sağlık turizmi ile ilgili idari ve yönetim kadroları ile görüşmeler sağlanacaktır. Bu grupta yabancı heyet ülkemizdeki sunulan sağlık hizmetlerini yerinde görecek, gerekli işbirliği sözleşmeleri anında yapabilecektir.

 

3-Yurtdışında Tıbbi Konularda Bilimsel Toplantılar

Yurt dışında bilimsel ağırlıklı sağlık turizmi panel ve seminerler toplantıları yapılacaktır. Bu grupta ağırlıkta sağlık turizmi ile ilgili sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin katılımı olacaktır. Özellikle de ülkemizden ve yurtdışından,  alanında ün yapmış hekimlerin ve akademisyenlerin katıldığı, spesifik alanlarda bilimsel ağırlıklı toplantılar olup sağlık turizmi tanıtımı olacaktır. Öncelikli olarak sağlık turizminde en önemli konuları kapsayan Beyin cerrahisi, Ortopedi, Onkoloji, Kardiyovasküler cerrahi ve Estetik cerrahisi   ile ilgili  toplantılar  yapacağız.

Platformumuz, ülkemizdeki  kurumsal olan ,kaliteli sağlık hizmeti sunan özel hastaneler, kamu hastaneleri , üniversite hastaneleri, aracı kurumları ,sağlık seyahat acentaları , medikal firmalar ,ilaç firmaları ve sağlığın tüm paydaşlarından oluşan heyetleri yurtdışında tanıtım ve pazarlamasını yapacaktır. Böylece  Türkiye’nin sağlık turizmi bayrağını tüm yurtdışı sağlık turizmi pazarlarında dalgalandıracaktır.