Türkçe English Russian Farsça Azerice
Çağrı Merkezi

Başkandan

Türkiye’de Sağlık Turizmi Nereye Gidiyor?

Sağlık, insanoğlunun en değerli varlığıdır. Kanuni Sultan Süleyman, “Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, Olmaya devlet cihanda, bir nefes sıhhat gibi." diyerek bunu en güzel biçimde anlatmıştır. Tarih boyunca insanlar sağlığına kavuşmak için diyar diyar gezerek derdine derman aramış ve sağlık turizminin temelini atmışlardır. Ancak günümüzde bir sektör olarak sağlık turizmi dünyada 30-40 yıllık, ülkemizde ise 10-15 yıllık bir geçmişe sahiptir.

Visit Turkey For Healthcare Platform

Uluslararası Hasta Hakları Platformu

Choose Language
Azerice Azerice English Russian Farsça
Choose Language Azerice English Russian Farsça

İlgili Bakanlıklar

Uluslararası Hasta Hizmetleri Derneği Amacı

Sağlık turizmine hizmet veren sağlık tesisleri ve diğer kuruluşların yurtdışında tanıtımını yapmak.

Yurt dışında sağlık turizminin tanıtımı için seminerler, paneller ve geziler düzenlemek.

Sağlık turizmi sektöründe çalışanların eğitimini ve sertifikasyonunu sağlamak.

Sağlık turizmi kapsamında Türkiye’ye gelen sağlık turistlerine danışmanlık ve tercümanlık hizmetleri sunmak.

Türkiye’de sağlık hizmeti alacak olan uluslararası hastaları bilgilendirmek, hasta haklarını savunmak ve destek vermek.

Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımızı sağlık sorunlarına çözümler üretmek ve sağlık konularında

bilgilendirmek. Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımızı sağlık turizmi konusunda daha etkin kılmak. Yurtdışında çalışan

Türk hekimleri ve Türkiye’den mezun olan sağlık çalışanları ile işbirliklerini geliştirmek.