Türkçe English Russian Farsça Azerice
Çağrı Merkezi

Başkandan

COVİD-19 SALGINI SONRASI SET (SAĞLIK VE EĞİTİM TURİZMİ ) FIRSATINI KAÇIRMAYALIM!

Tarih boyunca gelişmiş ve güçlü devletler, dünyanın her yerinde insanlığa en temel ihtiyacı olan sağlık ve eğitim hizmetlerini sunarak; etkin ve süper güç olmuşlardır. Ayrıca son yüzyılda sağlık ve eğitim; ekonomik açıdan da önemli bir gelir kapısı olmuştur. Her iki sektörde; özellikle globalleşmeye, iletişim ve teknolojinin gelişmesine paralel olarak dünyada son yıllarda en hızlı gelişen ve yüz milyarlarca Dolar hacme ulaşan ekonomik bir gerçektir.

Visit Turkey For Healthcare Platform

Uluslararası Hasta Hakları Platformu

Choose Language
Azerice Azerice English Russian Farsça
Choose Language Azerice English Russian Farsça

İlgili Bakanlıklar

Danışmanlık

Sağlık turizmi birikim ve tecrübe işidir.

            Sağlık turizminde başarılı olmak için, neyi? nerede? ne zaman? ve nasıl? yapacağım gibi soruların  cevabı için danışmanlık almak, hedefe ulaşmak için en doğru ve en hızlı metottur. Danışmanlık almak arı sütüyle beslenmek gibidir. Danışmanlık almaz iseniz, bilgi ve tecrübeye değer vermiyorsanız ve işiniz, keçiboynuzundaki bala kalmışsa,  sağlık turizminde başarıya ulaşmak zordur, boşuna hayal kurulmamalıdır. Ülkemizde yeni gelişen sağlık turizminde hedefe çabuk ulaşmak için, dünyadaki iyi örnekler incelenip bu başarılardan hisse çıkartılması gerekir. Platformumuz, sağlık turizminde kurumsal olan büyük sağlık kuruluşlardan, bu sektöre yeni girecek kişilere, bu sektörde profesyonel olarak çalışacak kişiden, yatırım yapmak isteyen tüm yatırımcılara kadar her kesime danışmanlık vermek için hizmetinizdedir.

            Platform olarak sağlık turizminde pazar analizi, pazarlama ve tanıtım modelleri hakkında danışmanlık vereceğiz ve rapor hazırlayacağız. Ayrıca uluslararası hastaların ülkemizde sağlık hizmetleri alırken karşılaşabilecekleri malpraktisler ve problemlerde hukuksal destek ve danışmanlık vereceğiz. Yurtdışından ülkemizde sağlık hizmeti almak isteyen yabancı hastalara, sağlık kuruluşları ve alacakları sağlık hizmetleri hususunda danışmanlık ve aracılık hizmetleri sunacağız.

            Platformumuz uluslararası hastalara, sağlık turizmi yatırımcılara ve sağlık turizminde profesyonel olarak çalışacaklara ve bu sektöre yeni gireceklere sağlık turizmi konusunda her türlü danışmanlık ve destek hizmeti  için sağlık turizmi sektörünün hizmetinde olacaktır.

 

             Platformumuz,

 

             Ülkemizin sağlık turizminde, bölgesinde lider bir destinasyon olması için,

 

             Ülkemizde tedavi hizmeti alan uluslararası hasta sayısının artması için,

 

            Ülkemizde sağlık hizmeti alan uluslararası hastaların haklarını savunmak için,

 

            HER ZAMAN SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNÜN HİZMETİNDE OLACAKTIR.