Türkçe English Russian Farsça Azerice
Çağrı Merkezi

Başkandan

COVİD-19 SALGINI SONRASI SET (SAĞLIK VE EĞİTİM TURİZMİ ) FIRSATINI KAÇIRMAYALIM!

Tarih boyunca gelişmiş ve güçlü devletler, dünyanın her yerinde insanlığa en temel ihtiyacı olan sağlık ve eğitim hizmetlerini sunarak; etkin ve süper güç olmuşlardır. Ayrıca son yüzyılda sağlık ve eğitim; ekonomik açıdan da önemli bir gelir kapısı olmuştur. Her iki sektörde; özellikle globalleşmeye, iletişim ve teknolojinin gelişmesine paralel olarak dünyada son yıllarda en hızlı gelişen ve yüz milyarlarca Dolar hacme ulaşan ekonomik bir gerçektir.

Visit Turkey For Healthcare Platform

Uluslararası Hasta Hakları Platformu

Choose Language
Azerice Azerice English Russian Farsça
Choose Language Azerice English Russian Farsça

İlgili Bakanlıklar

Eğitim

EĞİTİM HİZMETLERİ

 

Sağlık turizminde başarmak için eğitim.

 

Sağlık turizminde kalite, eğitim ve kalifiye insan kaynağı sürdürülebilirlik açısından vaz geçilmez unsurlardır. Sağlık turizmi dünyada hızla yükselen bir trend ve sağlık alanında global rekabet alanıdır. Bu rekabette sadece ucuz sağlık hizmet üreten ve yüksek teknoloji kullanan uzun süre kazanamayacaktır. Belki kısa süreli bir başarı elde edebilirler. Ancak uzun süre kazanacak olan iyi eğitilmiş,   iyi iletişim kurabilen, kalifiye insan kaynağı olan ve bunun neticesinde de kaliteli sağlık hizmeti veren sağlık kuruluşları, daima sağlık turizminde kazanacak ve zirvede kalacaktır.

 

Sağlıkta hastalar ile iletişim, bilgi ve kalite en önemli unsurdur. Hizmet sunduğumuz hasta, özellikle  farklı ülkeden, farklı kültürden ve farklı dilden olduğundan dolayı eğitim ve hastalarla iletişim mutlak bir gereklilik ,olmazsa olmaz bir unsurdur. Bir kuruluş için sağlık turizminde başarmak ve sürdürülebilir olmak, istiyorsa hastayla iyi iletişim içinde olmak zorundadır. Bunu başarmak içinde sağlık personeli ve sağlık dışı teknik ve ara personellerin hepsinin farklı farklı  seviyelerde sağlık turizmi ile ilgili hizmet içi eğitimi şarttır.

 

Uluslararası hastalar  , önce kaliteli bir sağlık  hizmeti alabileceği ülkeyi  ve sağlık kuruluşunu arar  ve bulur. Ancak bu hastaların önündeki en büyük sorun dil problemi ,  iletişim ve kültür farkıdır. Söz konusu sağlık kuruluşuna gitmek için iletişim iyi kurabileceği ,  güler yüzlü , derdini anlayacak ve orada kendini yabancı hissettirmeyecek  sağlık çalışanlarını arar. Tabi ki tüm bunları sağlayabilmek için sağlık turizmi   hizmeti sunan kuruluşun sahibi ,yöneticisi ,sağlık personeli ve ara personelleri öncelikli olarak sağlık turizmini ne olduğunu iyi anlamalılar ve uluslararası hastalara hizmet sunumundaki tüm süreçleri iyi bilip yönetebilmeliler.

 

 Platform olarak düzenleyeceğimiz sağlık turizmi  eğitimlerinde , hastalarla iletişim , hasta hakları, sağlıkta kalite ve pazarlamanın önemi, sağlık turizminde mevzuat ve uygulamalar, sağlık turizminde dünyadaki iyi uygulamalar, kurumsal yapılanma v.b. bir çok konular anlatılacaktır. Eğitimler için  konunun uzmanları, öğretim üyeleri , sahadan  sağlık turizmi  konularında iyi uygulama yapan kişiler, sağlık turizmi ile ilgili yurtiçinden ve yurtdışından  gelecek  profesyoneller pratik ve teorik eğitimler vereceklerdir.

 

Eğitimler, sağlık hizmeti üreten hekim ve diğer sağlık personelleri ,yönetici olan  karar vericiler  ve sağlık turizminde ara elamanlarda olmak üzere üç ayrı  bölümde olacaktır. Kurslarımız ortalama 40 ar saatlik olacak ve 5 gün sürecektir. Ders saatleri talebe göre esnek olarak düzenlenecektir.

 

 kurslarımızın  ve Eğitim Programlarımızın Geçerliliği ve Onayı

 Sağlık turizmi eğitimleri dünya örnekleri ve ülkemizdeki yasal düzenlemelere  göre üç  farklı şekilde düzenlenecektir.

 

A-    ) Üniversite İşbirliği ile Düzenlenecek Sertifikalı  Sağlık Turizmi  Programları

Bu  eğitim programı YÖK ‘ün  ilgili mevzuatına göre üniversitelerin uzaktan eğitim programları kapsamında düzenlenecektir. Üniversite ile birlikte hazırladığımız sağlık turizmi sertifika programları, üniversite senatosu tarafından incelenip onaylanmaktadır. Programlar 40 saat sürmekte , eğitim saatleri talebe ve üniversitelerin onayına göre düzenlenmektedir. Eğitimi  üniversitelerin hocaları , sağlık turizmi  alanında çalışan profesyoneller ve sağlık turizmi ile ilgilenen  yetkin kişilerce üniversitenin bünyesinde ve uzaktan eğitim usulüyle düzenlenmektedir. Program sonrasında sınav düzenlenmekte ve başarılı olanlara üniversitece onaylı sertifika düzenlenmektedir. Bu sertifika programına eğitimin içeriğine göre herkes katılabilir. Sağlık personelleri ,yöneticiler, yatırımcılar, aracı kurumlar ve seyahat acentası temsilcileri vb  sağlık turizmi ile ilgili her kesimin katılabileceği sertifikalı eğitim programlarıdır.

 

B-    ) Visitturkeyforhealthcare Platformu Tarafından Düzenlenen Sağlık Turizmi Eğitim Programları

Platform tarafından düzenlenen bu eğitim programı daha çok sağlık kuruluşlarına pratik uygulama ,  uluslararası hastalar ile  iletişim, mevzuat,  sağlık turizmi pazarlama ve pazar analizi gibi konular daha ağırlıklı ve ön planda olacaktır. Dünyadaki iyi uygulamalar ve başarı öyküleri anlatılacaktır. Eğitimci olarak üniversiteden hocalar, yurtiçinden ve yurtdışından eğitmenler ve sahadan pratik uygulamaları anlatacak sağlık turizmi profesyonelleri olacaktır. Çeşitli film ve video  gösterimleri olacaktır. Programlar 40 saat olacak, ders saatleri başvuranlara göre hafta sonu, hafta içi, farklı farklı düzenlenecektir. Eğitim sonrası sınav olacak başarılı olanlara eğitim ve katılım sertifikası verilecek ve dernek tarafından onaylanacaktır.

 

C) T.C. Sağlık Bakanlığı Onaylı Sertifikalı Sağlık Turizmi Programı

4 Şubat 2014 28903 sayılı R.G. yayınlanan Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim  Yönetmeliği  kapsamında yapılacak eğitim programlarıdır.

Bu eğitimler sadece hekimlere ve hekim dışı sağlık personellerine (hemşire, sağlık memuru, ATT ,  tıbbi sekreter v.b.) verilecektir. Eğitim içeriği ve süresi Sağlık Bakanlığı’nca belirlenecektir. Eğitim sonunda sınav yapılacak, verilen sertifikalar Sağlık Bakanlığı’nca onaylanacaktır. Ancak konuyla ilgili yönetmelik yeni yayınlandığından yasal altyapı tamamlanmış olmasına rağmen programla ilgili başvuru süreci devam etmektedir. Program onaylanıp yayınlandığı zaman  konuyla ilgili gelşmeler web  sitemizden  duyurulacaktır.

          Eğitimlere özel sektörden sağlık personelleri, yöneticiler, sağlık kuruluşları, sağlık turizmi şirketi, çalışanları ve ana elamanlar katılabileceklerdir. Sağlık turizmine yeni başlayanlar için önemli bir program olacaktır.  Tüm sağlık turizmi eğitimlerine ;  Kamu kuruluşlarından, genel sekreterlik yöneticileri (genel sekreter, tıbbi başkan ,mali başkan, uluslararası hasta koordinasyon  merkezi ve birimi çalışanları ), Hastane sağlık turizmi sorumluları (hastane uluslararası hasta birimi çalışanları başhekim ve başhekim yardımcısı), Üniversite hastanelerindeki ilgililer (başhekim, yurtdışı birimi çalışanları, sağlık turizmi hastalarının faturalandırma sorumlu personeli vb ) ,Sağlık müdürlüklerindeki ilgililer   (sağlık turizminden sorumlu sağlık müdür yardımcısı, sağlık turizmi birimi çalışanları ve tercümanlar ) katılabilirler.

Değerli sağlık turizmi sektörü temsilcileri , platformun düzenleyeceği bu üç programın her birinin kendine göre özellikleri olup ortak nokta eğitim sonrasında sağlık turizminde gerekli olan  pratik uygulama ve mevzuat  bilgileri elde edilmiş olacaktır. Bu program sonrasında katılımcılara mükemmel bir uluslararası hasta iletişimi ve sağlık turizmi vizyonu kazandırılmış olunacaktır.

Eğitim programlarımızın saatleri ve içeriği web sitemizde yayınlanacaktır. İlgilenen ve sorusu olanlar bizlere e-posta ile veya telefonla ulaşabilir.

 

Sağlık turizminde zirvede kalmak istiyorsanız eğitim programlarımıza katılınız.  

 

DR.DURSUN AYDIN            

Visitturkeyforhealthcareplatformu

Kurucu Başkanı