Türkçe English Russian Farsça Azerice
Çağrı Merkezi

Başkandan

COVİD-19 SALGINI SONRASI SET (SAĞLIK VE EĞİTİM TURİZMİ ) FIRSATINI KAÇIRMAYALIM!

Tarih boyunca gelişmiş ve güçlü devletler, dünyanın her yerinde insanlığa en temel ihtiyacı olan sağlık ve eğitim hizmetlerini sunarak; etkin ve süper güç olmuşlardır. Ayrıca son yüzyılda sağlık ve eğitim; ekonomik açıdan da önemli bir gelir kapısı olmuştur. Her iki sektörde; özellikle globalleşmeye, iletişim ve teknolojinin gelişmesine paralel olarak dünyada son yıllarda en hızlı gelişen ve yüz milyarlarca Dolar hacme ulaşan ekonomik bir gerçektir.

Visit Turkey For Healthcare Platform

Uluslararası Hasta Hakları Platformu

Choose Language
Azerice Azerice English Russian Farsça
Choose Language Azerice English Russian Farsça

İlgili Bakanlıklar

Visit Turkey For Healthcare | Hedef

Sağlık turizmine hizmet veren sağlık tesisleri ve diğer kuruluşların yurtdışında tanıtımını yapmak.

Yurt dışında sağlık turizminin tanıtımı için seminerler, paneller ve geziler düzenlemek.

Sağlık turizmi sektöründe çalışanların eğitimini ve sertifikasyonunu sağlamak.

Sağlık turizmi kapsamında Türkiye’ye gelen sağlık turistlerine danışmanlık ve tercümanlık hizmetleri sunmak.

Türkiye’de sağlık hizmeti alacak olan uluslararası hastaları bilgilendirmek, hasta haklarını savunmak ve destek vermek.

Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımızı sağlık sorunlarına çözümler üretmek ve sağlık konularında

bilgilendirmek. Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımızı sağlık turizmi konusunda daha etkin kılmak. Yurtdışında çalışan

Türk hekimleri ve Türkiye’den mezun olan sağlık çalışanları ile işbirliklerini geliştirmek.