Türkçe English Russian Farsça Azerice
Çağrı Merkezi

Başkandan

Türkiye’de Sağlık Turizmi Nereye Gidiyor?

Sağlık, insanoğlunun en değerli varlığıdır. Kanuni Sultan Süleyman, “Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, Olmaya devlet cihanda, bir nefes sıhhat gibi." diyerek bunu en güzel biçimde anlatmıştır. Tarih boyunca insanlar sağlığına kavuşmak için diyar diyar gezerek derdine derman aramış ve sağlık turizminin temelini atmışlardır. Ancak günümüzde bir sektör olarak sağlık turizmi dünyada 30-40 yıllık, ülkemizde ise 10-15 yıllık bir geçmişe sahiptir.

Visit Turkey For Healthcare Platform

Uluslararası Hasta Hakları Platformu

Choose Language
Azerice Azerice English Russian Farsça
Choose Language Azerice English Russian Farsça

İlgili Bakanlıklar

Uluslararası Hasta Hakları Platformu | Misyon

Türkiye’de sağlık hizmeti alacak olan uluslararası hastaları bilgilendirmek, yabancı hasta haklarını savunmak. Türkiye’ye gelecek uluslararası hasta sayısını artırmak için yurtdışında çalışmalar yapmak

Türkiye’de faaliyet gösteren sağlık tesislerini ve ilgili kuruluşları yurtdışında tanıtmak.

Sağlık turizmi alanında gerekli eğitim, sertifikasyon programları, paneller ve sağlık turizmine yönelik yabancı dil eğitimleri düzenlemek.

Sağlık ve sağlık Turizmi konular, ile ilgili telekonferans, uzaktan eğitim programları ve internet TV uygulamalarını geliştirmek.