Türkçe English Russian Farsça Azerice
Çağrı Merkezi

Başkandan

COVİD-19 SALGINI SONRASI SET (SAĞLIK VE EĞİTİM TURİZMİ ) FIRSATINI KAÇIRMAYALIM!

Tarih boyunca gelişmiş ve güçlü devletler, dünyanın her yerinde insanlığa en temel ihtiyacı olan sağlık ve eğitim hizmetlerini sunarak; etkin ve süper güç olmuşlardır. Ayrıca son yüzyılda sağlık ve eğitim; ekonomik açıdan da önemli bir gelir kapısı olmuştur. Her iki sektörde; özellikle globalleşmeye, iletişim ve teknolojinin gelişmesine paralel olarak dünyada son yıllarda en hızlı gelişen ve yüz milyarlarca Dolar hacme ulaşan ekonomik bir gerçektir.

Visit Turkey For Healthcare Platform

Uluslararası Hasta Hakları Platformu

Choose Language
Azerice Azerice English Russian Farsça
Choose Language Azerice English Russian Farsça

İlgili Bakanlıklar

ULUSLARARASI HASTA HİZMETLERİ DERNEĞİNİN OLAĞAN 4. GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU

Tarih: 10.06.2023

SAYIN ÜYEMİZ;

ULUSLARARASI HASTA HİZMETLERİ DERNEĞİNİN Olağan 4. Genel Kurul toplantısı 02 Haziran 2023 Cuma günü saat 10:00’da Dr Mediha Eldem Sok No 15/38   Kızılay ÇANKAYA /ANKARA adresinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.

Bu toplantıda çoğunluk sağlanmadığı takdirde müteakip toplantı 18 Haziran 2023 Pazar günü saat: 10.00’da  Dr Mediha Eldem Sok No 15/38   Kızılay ÇANKAYA /ANKARA adresinde yapılacaktır.

Toplantıya teşriflerinizi rica ederiz. Saygılarımla 

 

 

 

                                                           Dursun AYDIN

                                                           Uluslararası Hasta Hizmetleri Derneği

                                                           Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

 

GÜNDEM:

1-   Saygı duruşu, Yönetim kurulu başkanının açılış konuşması,

2-   Toplantı divanı başkanı ile iki adet Divan kâtibi seçiminin yapılması,

3-   Genel kurul tutanağının imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi,

4-   Yönetim kurulu faaliyet raporu ve Denetim kurulunun raporunun okunması ve ibra edilmesi,

5-   Yeni yönetim kurulu ve denetim kurulunun seçimi,

6-   Üyelerce belirtilecek dilek ve temenniler,

7-   Kapanış